Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 
           KLAJDI  KONDI
 

     
 

 Klajdi Kondi`s Home Page ///
 Faqa e prof . Klajdi Kondi në
 Internet .
 


Përshëndes të gjithë ata që vizitojnë faqen time në Internet por në mënyrë të veçantë mamanë time Leonorën , babanë Kujtimin dhe vëllanë Edjonin . 
 
 
 

  E rëndësishme  Fotografi familjare // Family photo . click here

                                American Album click here
 
 
 
 
 

            ( 1 )    ---    Kontaktoni me mua  click here
 

            ( 2 )    ---      Contact with me  click here
 
 
 

      

                   Flamuri kombëtar shqiptar .                                           Flamuri amerikan .
                   The albanian flag .                                                               The american flag .

      

     Dita e pavarësisë , 28 nëntor 1912 .                            Vlora qyteti i pavarësisë sot , pamje nga plazhi .
     Albanian indipendence day , 28 november 1912 .       Vlora the independence city today , the beach .
 

     

      Piramida në qendër të Tiranës .                                                        Harta e Shqipërisë .
      The pyramide in the center of Tirana .                                             The Albanian map .
 

    

      Qëndra e Tiranës , kryeqyteti i Shqipërisë .                            Dita e pavarësisë , viti 1912 .
      The center of Tirana , the capital of Albania .                         The indipendence day , year 1912 .
 

   

            Kështjellë ne Beratë .                                                                 Flamuri i Shqipërisë .
           A castle in Beratë .                                                                      The Albanian flag .
 
 
 
 
 
 

                   All my work in Web Page Design   
 
 

    ( 3 )  Calendar Assignement   click here
 

           ( 4 )         The table    click here
 

           ( 5 )         Heading Size  click here
 

           ( 6 )         Time Table   click here
 

           ( 7 )         The Forms  click here
 

         ( 8 )        Background - 1  click here
 

          ( 9 )        Background - 2    click here
 

          ( 10 )        Background - 3  click here
 

           ( 11 )        Background - 4   click here
 

           ( 12 )        Background - 5  click here
 

          ( 13 )        The Resume   click here
 

           ( 14 )        Background - 6  click here
 

           ( 15 )        Background - 7  click here
 

         ( 16 )        Background - 8  click here
 

           ( 17 )        My Periods   click here
 

           ( 18 )      The Web Letter    click here
 

            ( 19 )     Another Resume  click here
 

            ( 20 )     HTML Assignement click here
 

           ( 21 )     Election - 2000 in USA   click here
 

          ( 22 ) My favorite carclick here
 

          ( 23 ) Thanksgivingclick here
 

          ( 24 )   Holiday in Albaniaclick here
 

       ( 25 )   My Christmas trip  click here
 

             (26 )   My favorites Countries  click here
 
 
 
 
 
 

   Përshëndetje nga Klajdi Kondi.
 
 

                                                   28 nëntor 2000

                                                                               Palm Desert
                                                   California .USA